(c) Hitungkan peratus nitrogen mengikut jisim bagi urea dan baja ammonium di pasaran. 175TEMA 3 Interaksi antara JirimCiri-ciri Fizikal Hablur GaramSemua hablur garam mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Hitungkan kepekatan asid dalam mol dm3. NH3(ak) + H2O(ce) NH4+(ak) + OH(ak)Gas ammonia, NH3 Molekul ammonia, NH3 Air Molekul ammonia, NH3 Ion hidroksida, OH Ion ammonium, NH4+ Rajah 6.16 Pengionan separa di dalam larutan ammonia, NH3Aktiviti 6.3Menjalankan simulasi untuk menerangkan kekuatan asid dan alkali PAK 21 PK1. Kelalang kon mempunyai tanda senggatan yang hampir-hampir tepat. Hitungkan bilangan mol: (a) ion plumbum(II), Pb2+ dalam 5.00 cm3 larutan plumbum(II) nitrat, Pb(NO3)2 0.5 mol dm3. Kemudian, tulis persamaan ion yang berkaitan. Makanan, walaupun jus oren, kopi, atau air mineral, boleh mengurangkan penyerapan dan keberkesanan ubat ini. Sebagai contoh, anda ingin menyediakan 500 cm3 larutan kuprum(II) sulfat, CuSO40.1 mol dm3 daripada larutan stok kuprum(II) sulfat, CuSO4 2.0 mol dm3. 4. Semakin banyak zat terlarut, semakintinggi kepekatan larutan itu. Garam boleh dihasilkan daripada tindak balas peneutralanantara asid dan alkali (bes). Mengapakah jubin putih digunakan dalam aktiviti ini? Aktiviti 6.8Tujuan: Menyediakan 100 cm3 larutan piawai natrium karbonat, Na2CO3 0.2 mol dm3.Bahan: Air suling dan larutan natrium karbonat, Na2CO3 1.0 mol dm3 daripada Aktiviti 6.7Radas: Kelalang volumetrik 100 cm3, penitis, corong turas, pipet, botol pencuci, pengisi pipet dan bikar 100 cm3Prosedur:Bikar Larutan Pipet Larutan stok Bikar stok Kelalang volumetrik(a) Tuangkan larutan stok daripada (b) Keluarkan isi padu larutan, (c) Pindahkan V cm3 isi padu Aktiviti 6.7 ke dalam sebuah bikar 1 V cm3 yang telah dihitung larutan ke dalam sebuah 1 dengan pipet kelalang volumetrikPenutup Penitis Aras Air suling meniskus larutan Tanda Tanda senggatan senggatan(f) Tutupkan kelalang volumetrik (e) Tambahkan air suling (d) Tambahkan air suling sehingga dan goncangkan serta telangkupkan secara perlahan-lahan paras larutan menghampiri beberapa kali sehingga larutan dengan penitis tanda senggatan bercampur sebatiRajah 6.29 Penyediaan larutan natrium karbonat, Na2CO3 0.2 mol dm3 melalui kaedah pencairan1. (c) darjah keasidan larutan akueus itu? Jelaskan mengapa ketinggian mendakan semakin bertambah dan kemudiannya menjadi malar.Sediakan laporan yang lengkap selepas menjalankan aktiviti ini. Jadual 6.3 merumuskan sifat kimia bagi asid dan alkali. beracun.Mentafsir data:1. Kemudian, buangkan larutan itu.2. Bagaimanakah cara menyingkirkan ketulan kecil marmar, CaCO3 yang berlebihan daripada larutan garam yang terhasil?3. Turaskan serbuk kuprum(II) oksida, CuO yang berlebihan daripada campuran itu. 0.03 mol kalium nitrat, KNO3 dilarutkan di dalam 1.2 dm3 air suling. [Jisim atom relatif: Mg = 24] 161TEMA 3 Interaksi antara Jirim 6.6 Larutan PiawaiPernahkah anda melihat mesin pembahagi Gambar foto 6.2 StandPaermdbelajaransirap seperti dalam Gambar foto 6.2? Rod kaca9. Catatkan ciri-ciri fizikal hablur dan lakarkan bentuk hablur dalam buku nota anda.Mempunyai permukaan Mempunyai bentuk geometriyang rata, sisi yang lurus tertentu seperti kubus,dan bucu yang tajam kuboid, rombus, dan prismaMempunyai sudut yang tetap Hablur yang berlainandi antara dua permukaan mempunyai bentuk geometriyang bersebelahan yang berbeza Hablur yang sama tetapi saiz yang berbeza tetap mempunyai bentuk geometri yang sama Rajah 6.34 Ciri-ciri fizikal hablur garamHablur mempunyai ciri-ciri tertentu kerana zarah-zarahdalam hablur disusun secara padat dan teratur mengikutcorak susunan yang tertentu.Contoh Garam serta KegunaannyaSelain daripada garam natrium klorida, NaCl yang kita gunakan setiap hari, terdapat banyak lagigaram lain yang wujud secara semula jadi sebagai mineral di dalam kerak bumi. Sukat dan tuang 50 cm3 larutan natrium tiosulfat 0.2 mol dm-3 ke dalam kelalang kon yang bersih dan kering dengan menggunakan silinder penyukat. tidak terjejas.14. Menurut Perdana Menteri, sikap saling menghormati antara rakyat pelbagai kaum dan agama ini merupakan kekuatan utama perpaduan yang . G. 2.0 mol dm33. Alirkan asid nitrik, HNO3 1.0 mol dm-3 sehingga (V 5) cm3 Tip Celik ke dalam kelalang kon yang berisi 25.0 cm3 larutan kalium Walaupun penambahan hidroksida, KOH. B Cecair Rajah 9.9Bahan: Air berwarna, kiub ais dan air panas Tiub kacaRadas: Kela Contoh 12 dan 13 menunjukkan contoh penyelesaian masalah penghitungan yang melibatkan penyediaan larutan piawai melalui pencairan. 3. Hitungkan isi padu larutan yang terhasil apabila 50 cm3 larutan natrium nitrat, NaNO3 1.2 mol dm3 dicairkan kepada 0.5 mol dm3.4. Seorang murid melarutkan gas hidrogen klorida, HCl di dalam air untuk menghasilkan 500 cm3 larutan asid. 2. Boleh tunjukkan x , mcm mne boleh dpt equation tu? Bhd.. 2. terima kasih. Berapa banyak tembakan yang boleh ditahan oleh kelalang? Ulang langkah 9 hingga 14 sebanyak dua kali lagi. 1.2.4 - Laboratory Activity : The Effect of a Cata 1.2.3 - Laboratory Activity : The Effect of Temper 1.2.2 - Laboratory Activity: The Effect of Concent 1.2.1 - Laboratory Activity: The Effect of Surface 1.1.1 - Laboratory Activity : Measuring Rate of Re 1.2 Factors Affecting the Rate of Reaction. Biarkan tabung uji itu selama 30 minit supaya mendakan termendap ke bawah.7. Apakah definisi secara operasi bagi takat akhir dalam aktiviti ini?Sediakan laporan yang lengkap selepas menjalankan aktiviti ini. Dengan menggunakan rajah, tunjukkan kaedah penyediaan hablur zink nitrat, Zn(NO3)2 Dalam rajah anda, sertakan bahan tindak balas yang diperlukan.6.10 Tindakan Haba ke atas GaramMelalui perbualan dalam Rajah 6.45, adakah anda boleh mengenal StandPaermdbelajaranpasti anion garam berdasarkan gas yang dibebaskan? Nyatakan dua unit yang digunakan untuk mengukur kepekatan.3. 4. Layari laman sesawang16. Tuangkan hasil turasan ke dalam sebuah mangkuk penyejat dan panaskan hasil turasan itu sehingga memperoleh larutan garam yang tepu. MengakisKertas litmus merah tidak berubah warna. bertambah dan lebih dekat antara satu sama lain, sekaligus meningkatkan frekuensi perlanggaran. Sediakan laporan yang lengkap selepas menjalankan aktiviti ini. Asid bertindak balas dengan logam reaktif untuk menghasilkan garam dan gas hidrogen, H2. Mengapakah tabung uji yang sama saiz mesti digunakan? Bahaskan kesan garam ke atas kesihatan manusia. Tambahkan 100.0 cm3 air suling kepada pepejal natrium karbonat, Na2CO3 di dalam sebuah bikar.4. Bilaskan mendakan yang lekat pada rod kaca dandinding tabung uji dengan sedikit air suling.6. Darjah penceraian ammonia, NH3 ialah 1.3%. 2. Abang sedang 6.2.2 Menghitung nilai pH mengambil sampel air untuk menguji pH air paHsid8.d0an 8al.3kali. Suatu tindak balas menjadi lebih cepat apabila kepekatan bagi bahan tindak balas bertambah. 6.6.2 Menghuraikan Layari laman sesawang http://bit.ly/2Yk7OyO bagi melihat cara penggunaan mesin pembahagi sirap. Diberikan kemolaran 250 cm3 larutan barium hidroksida, Ba(OH)2 ialah 0.1 mol dm3. atau tidak, celup rod kaca ke dalam larutan itu dan8. [Jisim atom relatif: H = 1, O = 16, S = 32]5. Pastikan anda menjalankan ujian kimia seperti dalam Rajah 6.21 ke atas gas yang terbebas. Teruskan penambahan kuprum(II) oksida, CuO sehingga terdapat serbuk yang tidak larut. Kemudian, hentikan aliran asid nitrik, air suling untuk membilas HNO3 1.0 mol dm-3. Tunjukkan prosedur anda kepada guru sebelum suling tetapi perlu dibilas menjalankan aktiviti ini. Nyatakan perubahan warna penunjuk metil jingga di dalam kelalang kon yang berisi larutan kalium hidroksida, KOH apabila mencapai takat akhir. 1. Natrium hidroksida, NaOH ialah alkali kuat yang mengalamipenceraian lengkap apabila dilarutkan di dalam air. The graph shows the volume of hydrogen gas produced against time for the reaction between zinc and sulphuric acid. Kesan kelebihankegergasian. Kerana saiz kelalang kon mempengaruhi isipadu kasar tindak balas. - Saiz atom bertambah menuruni Kumpulan 17 kerana dengan pertambahan bilangan petala , saiz molekul semakin besar. Seterusnya, tambahkan asid nitrik, HNO3 1.0 mol dm-3, titik dalam kelalang kon demi titik, ke dalam kelalang kon sambil memusarkan kelalang mengubah kepekatan kon itu. Kepekatan ion hidroksida, OH , nilai pH 147TEMA 3 Interaksi antara Jirim Kimia & KitaKimia & Kita Kebanyakan bahan yang dijumpai dalam kehidupan Kubis ungu boleh berubah harian mengandungi asid atau alkali. Hitungkan bilangan mol asid nitrik, HNO3 yang diperlukan dalam tindak balas peneutralan. Rajah 6.8 menunjukkan perbualan antara Khairul dan cikgunya.Apakah masalah Cikgu, serbuk pencuci ialah bahanKhairul? Apakah kemolaran larutan kalium nitrat, KNO3 yang terhasil?4. Garam ini pada asalnya tidak larut di dalam air, tetapi boleh terlarut di dalam air panas untuk menghasilkan larutan tidak berwarna. Dalam eksperimen ini, cecair asetamida pada suhu 950 C dibiarkan menyejuk dalam sebuah kelalang kon. Ini bermakna apabila kepekatan natrium tiosulfat berkurangan, kadar tindak balas berkurangan juga. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Daripada persamaan kimia yang ditulis di atas, lengkapkan persamaan perkataan berikut: Asid + logam reaktif +154Asid, Bes dan Garam BAB 6 Tindak balas antara asid dengan karbonat logamProsedur: 1. 183TEMA 3 Interaksi antara Jirim Aktiviti 6.21 Tujuan: Menyediakan garam terlarutkan melalui tindak balas antara asid dan logam reaktif. Jadi pada suatu malam, perubahan bentuk Bulan adalah sedikit sahaja dan kelihatan sama. Aktiviti 6.22 Tujuan: Menyediakan garam terlarutkan melalui tindak balas antara asid dan karbonat logam. Mengapakah Mungkin keperluan pokok ini layu? Periksakan ciri-ciri fizikal hablur garam itu dan rekod pemerhatian anda. Satu kajian yang dapat membantu dalam usaha ini adalah kinetik jerapan pencemar dalam tanah seperti yang dijaLankan dalam program penyelidikan ini. menguji keterlarutan garam di dalam air dan Gambar foto 6.4 mengelaskannya kepada Garam Himalaya garam terlarutkan atau garam tak terlarutkan.Keterlarutan Garam di dalam Air 6.9.2 Menghuraikan penyediaan garam terlarutkanGaram merupakan suatu sebatian ion. Pokok langsuyar akan layu kerana gagal mendapatkan nutrien daripada batang pokok. Dalamproses ini, dua larutan garam yang mengandungi ion-ion garam tak terlarutkan diperlukan.Penyediaan Garam Tak Terlarutkan Melalui Tindak Balas Penguraian Ganda Dua Aktiviti 6.24Tujuan: Menyediakan garam tak terlarutkan melalui tindak balas penguraian ganda dua.Bahan: Larutan natrium sulfat, Na2SO4 2.0 mol dm3, larutan barium klorida, BaCl2 2.0 mol dm3, kertas turas dan air sulingRadas: Bikar 250 cm3, silinder penyukat, rod kaca, corong turas, mangkuk penyejat, kelalang kon dan botol pencuciProsedur:Larutan barium Rod kacaklorida, BaCl2 Larutan natrium klorida, NaCl Larutan natrium Kertas Corong sulfat, Na2SO4 turas turas Mendakan barium Mendakan sulfat, BaSO4 barium sulfat, BaSO4 Kertas turas Garam tak Larutan natrium Mendakan terlarutkan kering klorida, NaCl barium sulfat, BaSO4 Rajah 6.42 Susunan radas penyediaan garam tak terlarutkan1. Daripada persamaan kimia yang ditulis di atas, lengkapkan persamaan perkataan berikut: Asid + karbonat logam + + Sediakan laporan yang lengkap selepas menjalankan aktiviti ini. 0.4 mol zink klorida, ZnCl2 dilarutkan di dalam air untuk menghasilkan 2 dm3 larutan. Mengapakah kertas litmus merah tidak berubah kepada biru? Kemudian, rancangkan prosedur aktiviti makmal untuk menyediakan garam terlarutkan zink sulfat, ZnSO4 melalui tindak balas antara asid dengan logam. Tulis persamaan kimia yang seimbang bagi penyediaan garam barium sulfat, BaSO4. Jejari dan saiz atom semakin berkurang apabila merentasi Kala 3 dari kiri ke kanan. Adakah tindak balas antara asid nitrik, HNO3 dan kuprum(II) oksida, CuO juga suatu tindak balas peneutralan? Terangkan sebab.3. Bible menggalakkan kamu untuk "menggunakan daya pemikiran." ( Roma 12:1) Maksudnya, kamu tidak sepatutnya mempercayai kewujudan Tuhan semata-mata kerana perasaan sendiri (Saya berasa bahawa mesti ada kuasa yang lebih tinggi) Hentikan penambahan asid nitrik, HNO3 1.0 mol dm3 sebaik Langkah Berjaga-jaga sahaja warna larutan di dalam kelalang kon berubah daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Sebuah kelalang kon yang mengandungi larutan natrium tiosulfat diletakkan di atas kertas turas yang ditandakan. 6. Turaskan kandungan yang terdapat di dalam mangkuk penyejat untuk memperoleh hablur garam. Tulis persamaan ion bagi pembentukan garam barium sulfat, BaSO4. (b) Apakah jenis unsur yang diperlukan oleh hasil tanaman itu? 8. Nyatakan hubungan antara kepekatan ion hidroksida, OH, nilai pH dan darjah kealkalian larutan natrium hidroksida, NaOH.Kesimpulan:Adakah hipotesis yang dibuat dapat diterima? klm health declaration form, usaa provider claim status,